Home > Holiday houses Netherlands > Rentals Friesland

Holiday houses Friesland


Discover our 1242 cottages, rentals, vacation residences, apartments and campsites in Friesland.

 
 
Adults
1
Children
-
Age of children
Bedrooms
-
Close

Anjum
Ballum
Buren
Grou
Hollum
Nes
Offingawier
Tzummarum
Workum

B&B De Thuiskamer

Grou
Gite, 120 m² 4 people, 2 bedrooms, 2 bathrooms
9.3/10
Outstanding

Akkrum
Appelscha
Arum
Baaiduinen
Bakkeveen
Balk
Bantega
Beetgum
Beetsterzwaag
Blesdijke
Boazum
Bolsward
Boyl
Burdaard
Burgum
Burum
De Valom
De Veenhoop
Delfstrahuizen
Dokkum
Donkerbroek
Drachten
Driesum
Drogeham
Earnewâld
Easterein
Echtenerbrug
Ee
Eernewoude
Elahuizen
Elsloo
Engelum
Fochteloo
Formerum
Franeker
Gaast
Gaastmeer
Gerkesklooster
Gorredijk
Goënga
Goëngahuizen
Hantum
Harich
Harkema-Opeinde
Harlingen
Haulerwijk
Heeg
Heerenveen
Hemrik
Hindeloopen
Hitzum
Holwerd
Hoogzand
Hoorn
Hornsterzwaag
Jelsum
Jistrum
Jonkersland
Joure
Jubbega-Schurega
Jutrijp
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Koudum
Langelille
Langweer
Leeuwarden
Lemmer
Lollum
Makkum
Mantgum
Marssum
Menaldum
Midlum
Midsland
Midsland aan Zee
Moddergat
Molkwerum
Naarderburen
Nes
Nijeberkoop
Nijemirdum
Noordbergum
Noordwolde
Oldeberkoop
Oldeouwer
Olterterp
Oosterend
Oostermeer
Oosterstreek
Oosterwolde
Oostmahorn
Oostrum
Oranjewoud
Oudebildtzijl
Oudega
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Paesens
Pingjum
Rijs
Rinsumageest
Rohel
Roodhuis
Rottevalle
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Scherpenzeel
Schiermonnikoog
Sint Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Sneek
Sondel
Stavoren
Stiens
Suameer
Suawoude
Surhuizum
Terherne
Ternaard
Teroele
Terschelling West
Twijzelerheide
Uitwellingerga
Vlieland
Warns
Warstiens
Warten
Waskemeer
Weidum
Westergeest
Wierum
Wijnaldum
Wijnjewoude
Wijtgaard
Wirdum
Wolsum
Wommels
Woudsend
Zandhuizen
Zevenhuizen